Wet open overheid (Woo)

Iedereen kan bij de gemeente Westerkwartier informatie vastgelegd in documenten opvragen. Dit heet een Woo-verzoek. Met dit verzoek wordt gevraagd de informatie voor iedereen openbaar te maken, tenzij de gemeente redenen heeft om de informatie niet of niet voor iedereen openbaar te maken.

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 inwerking getreden en daarbij is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken.

Informatieverzoek en Woo-verzoek